Wij zijn ons als huisartsenpraktijk bewust van het nijpend tekort aan huisartsen in de regio Waasland en meer specifiek in onze gemeente Stekene.

Ook onze praktijk heeft momenteel een patiëntenstop voor nieuwe patiënten.

In november verwelkomen wij evenwel een nieuwe huisarts binnen ons team Dr. Tim Van Duyse.

Hierdoor kunnen we een aantal nieuwe patiënten verwelkomen in de praktijk.

Om deze toestroom te structureren, leggen wij een reservelijst aan. Vanuit deze reservelijst kunnen patiënten toegang krijgen tot de praktijk. Dit stapsgewijs in functie van de mogelijkheden van de artsen. Een plaats op de reservelijst garandeert dus nog niet noodzakelijk een onmiddellijke toegang tot de praktijk.

Om opgenomen te worden tot de reservelijst zijn er 2 voorwaarde:

– u hebt op dit moment geen vaste (GMD-houdend) huisarts (o.a. door pensionering van collega’s);

– u bent inwoner van het grondgebied groot Stekenè.

U kan inschrijven op de reservelijst door met uw identiteitskaart langs te komen op het secretariaat van maandag tot donderdag tussen 16u00 en 18u30.

Wordt u in de tussentijd geconfronteerd met een probleem waarvoor een medisch dringende interventie noodzakelijk lijkt? Wij doen ons best om hieraan tegemoet te komen.