Jammer genoeg krijgen we op regelmatige basis te maken met patiënten die niet op hun afspraak verschijnen zonder vooraf te verwittigen (<4u). Hierdoor kan de consultatieruimte niet dienen om iemand anders te helpen, hetgeen het extra lastig maakt in tijden waar we als praktijk andere mensen moeten weigeren door het tekort in deze regio. We zijn daarom genoodzaakt om hieromtrent enkele duidelijke afspraken te beklemtonen om de praktische organisatie haalbaar te maken zodat we een goede service kunnen blijven verlenen.
Concreet: U zal op de hoogte gesteld worden wanneer u op een geplande afspraak niet bent komen opdagen. Vanaf de derde keer, en de daarop volgende ‘no show’ zal u verzocht worden om het volledige bedrag van de consultatie aan uw arts te vergoeden. Deze administratieve ‘boete’ is uiteraard niet ten laste van de mutualiteit. In het andere geval zijn we genoodzaakt de therapeutische relatie te moeten beëindigen