Vaccinatiecampagne 2023 Griep en Covid 19

 

Zaterdag 21 en 28 oktober 2023

 

Huisartsenpraktijk Huis De Ro

 

Beste patienten,

 

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we opnieuw 2 vaccinatie-zaterdagen in de praktijk. Dit jaar bieden we ook de mogelijkheid tot covid-vaccinatie aan. Rekening houdend met de timing van het griepseizoen en de verwachte covid-19-piek zijn er 2 weken waarin we kunnen vaccineren: het

tweede deel van oktober. Vandaar de keuze voor zaterdag 21 en 28 oktober.

 

U kan zich via de website (www.huisdero.be/afspraken) of telefonisch {03/789 38 30) aanmelden voor een griepvaccin en/of covid-vaccin. We vragen U bij inschrijving te meIden welke vaccins U zou willen laten plaatsen. Bij de registratie op de website zal U zich inschrijven bij één van onze huisartsen. Dit is om technische redenen. Op de vaccinatie-dag houden we hier evenwel geen rekening mee. We werken in volgorde van aankomst en volgens beschikbaarheid van arts zodat iedereen zo snel mogelijk geholpen is.

Het griepvaccin dient U zelf af te halen zonder voorschrift bij de apotheker (bewaren in koelkast), het covid-vaccin zal in de praktijk gratis voorzien worden voor alle burgers.

Het is belangrijk dat U zich tijdig inschrijft voor het Covid-vaccin (Wij moeten deze 10 dagen op voorhand bestellen). Wij sluiten daarom de inschrijvingen af op 7 oktober.

lndien U op een andere datum zou willen gevaccineerd worden dan kan U terecht bij de apotheken die zich ter beschikking stellen: www.apotheek.be (hierbij postcode ingeven en covid-vaccinatie aanvinken)

Patienten die in aanmerking komen voor thuisvaccinatie zullen wij zelf contacteren.

 

OPGELET: lndien u de dag van uw afspraak één van de volgende symptomen (koorts, hoesten en/of ademhalingsmoeilijkheden, spierpijn, keelpijn of hoofdpijn, vermoeidheid, geur- en smaakverlies, verkoudheid, diarree) zou hebben dan kan u best uw vaccinatie uitstellen.

Welke doelgroepen worden aangeraden om COVID-19- en griepvaccinatie te laten plaatsen dit najaar?

Vaccinatie tegen COVID-19 en griep is in het najaar van 2023 sterk aanbevolen voor wie meer kwetsbaar is.

Bijkomende vaccinatiedata 24 en 26 oktober in de voormiddag.

De Hoge Gezondheidsraad raadt kwetsbare burgers die bij onderstaande doelgroep behoren extra aan om zich te laten vaccineren. Meer informatie kan je hier vinden.

 • personen van 65 jaar en ouder
 • personen die langdurig verblijven in een zorgvoorziening, bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum
 • personen met bepaalde onderliggende gezondheidsproblemen
 • longaandoeningen
 • leveraandoeningen
 • metabole aandoeningen zoals diabetes type 1 en 2
 • hartaandoeningen
 • neurologische aandoeningen en ernstige psychische aandoeningen zoals dementie
 • bepaalde zeldzame ziekten (waaronder het syndroom van Down)
 • alle personen met immuunstoornissen en hun gezinsleden
 • zwangere vrouwen
 • personen met obesitas (BMI > 40)
 • alle personen die in de zorgsector werken, in en buiten zorginstellingen

Voor een griepvaccinatie is er nog een extra doelgroep die niet vergeten mag worden; personen die samenwonen met kinderen jonger dan 6 maanden

 waarvan de moeder niet gevaccineerd is tijdens de zwangerschap.

Voor bijkomende vragen kan U terecht op volgende website:

https://www.eerstelijnszone.be/info-vaccinatie-voor-burgers

Heeft U nog vragen of suggesties over de vaccinatiecampagne in de praktijk? Dan horen we dit graag

op huisdero@gmail.com.Tot dan!

Huisartsen en medewerkers Huis De Ro